CÔNG TY TNHH MÁY NÔNG NGHIỆP THANH BÌNH
Mã số doanh nghiệp: 6001399846
Văn phòng: Km52 – QUỐC LỘ 26 – CƯ HUÊ – EAKAR – ĐAKLAK
Điện thoại: 02623.625.259 – 0946.75.69.79 – 0935.625.259
Email: nongcothanhbinheakar@gmail.com
Website: https://nongcothanhbinh.com