NÔNG CƠ THANH BÌNH

Kinh doanh máy nông nghiệp – Xây dựng – Nông, Lâm sản – Thiết bị, động cơ điện khu vực ĐakLak – Tây Nguyên.

Điện thoại: 0946.75.69.7902623.625.259
Email: nongcothanhbinheakar@gmail.com
Website: https://nongcothanhbinh.com

Động cơ Diesel

Máy Trung Quốc

Máy Nông nghiệp

Máy xay xát

Máy chế biến gỗ

Máy xây dựng

Động cơ xăng

Máy bơm nước