NÔNG CƠ THANH BÌNH

Kinh doanh máy nông nghiệp – Xây dựng – Nông, Lâm sản – Thiết bị, động cơ điện khu vực ĐakLak – Tây Nguyên.

Điện thoại: 0946.75.69.7902623.625.259
Email: nongcothanhbinheakar@gmail.com
Website: https://nongcothanhbinh.com

ĐỘNG CƠ DIESEL

MÁY TRUNG QUỐC

MÁY NÔNG NGHIỆP

MÁY XAY XÁT

MÁY CHẾ BIẾN GỖ

MÁY XÂY DỰNG

ĐỘNG CƠ XĂNG

MÁY BƠM NƯỚC