Cối lức HW60A

0

Tỷ lệ bó vỏ lúa cao, hạt lức không mẻ đầu

Bền và êm nhờ các bánh răng đã được gia công chính xác bằng máy chuyên dùng và tôi (trui).

Dễ sử dụng, bảo trì

Danh mục: Từ khóa: ,