Tag Archives: Wordpress

SVEAM đạt chứng nhận “Trusted Quality Supplier 2013”

Ngày 02/04/2013, công ty TNHH MTV Động cơ và Máy Nông nghiệp Miền Nam (SVEAM) đã vinh dự được Hội đồng Viện Doanh nghiệp Việt Nam cấp giấy chứng nhận “Trusted Quality Supplier 2013 – Nhà cung cấp Chất lượng 2013″ cho hoạt động chế tạo, sản xuất, kinh doanh các loại động cơ, máy […]