Máy phay trục đứng bàn trượt ( tubi, huỳnh, bổ mộng)

0

Máy phay trục đứng, bàn trượt (đẩy): phay mộng, đánh huỳnh, phào chỉ
Hãng sản xuất : CK Năng Lượng