Máy trộn bê tông cưỡng bức, tự hành (450L – 500L , nửa 1/2 bao, 1 bao)

0

Máy trộn bê tông kiểu cưỡng bức, tự hành, buồng trộn (bom) nằm – 450L – 500L – 1000L, nửa 1/2 bao, 1 bao
Hãng sản xuất : CK Năng Lượng

Danh mục: