Author Archives: NGUYỄN XUÂN DŨNG

RV145-2 – Thêm một dòng sản phẩm hữu ích cho sản xuất nông nghiệp

Với tính năng kỹ thuật hơn hẳn so với các sản phẩm cùng loại đang [...]

Lễ kỷ niệm 45 năm thành lập và đón nhận Huân chương Độc lập hạng ba (lần 2)

Ngày 30/11/ 2012, Công ty TNHH MTV Động cơ và Máy nông nghiệp Miền Nam [...]

SVEAM đạt chứng nhận “Trusted Quality Supplier 2013”

Ngày 02/04/2013, công ty TNHH MTV Động cơ và Máy Nông nghiệp Miền Nam (SVEAM) [...]